Schussler Celzouten

Een van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezighield met mineralen in het menselijk lichaam was dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (vandaar de naam Schussler Celzouten). Zijn onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen geneeswijze, die werkt met de mineraalzouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn.

Dr. Schüssler was een homeopathische arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziektes noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van deze tekorten. Hij ging zelfs verder: "Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze gepotentieërd (verdund) worden".

De celzouten volgens dr. Schüssler bevatten zodanig verdunde (verwreven) mineraalzouten dat ze direct door de cel opgenomen kunnen worden. Mineraalzouten, die onverdund gegeven worden, kunnen voor het lichaam een belasting vormen, zoals b.v. geconcentreerde calcium-, magnesium- of ijzersupplementen. Als deze te lang worden ingenomen kan dit mogelijk leiden tot ongewenste bijwerkingen, omdat het lichaam de stoffen niet goed kan verwerken en deze b.v. in de vorm van nierstenen afzet. Verdunde mineralen echter kunnen door het lichaam zonder problemen in de cellen worden opgenomen. De celzouten kunnen door uiterst kleine openingen in de celwand heen. Door de verdunning is het bovendien onmogelijk om teveel van deze mineralen binnen te krijgen. Ter vergelijking: in 1 liter mineraalwater bevindt zich ongeveer 1000 mg (=1g) aan opgeloste mineralen. Als iemand een zelfde hoeveelheid aan Schüssler celzouten in D6 verwrijving wil innemen, dan moet diegene 1 ton (1000kg) celzout tabletten innemen. In het verdunnen ligt ook de werking van de Schüssler mineralen besloten. Hierdoor kunnen ze direct worden opgenomen in de cel en hoeven ze niet door het proces van de stofwisseling. De aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe. De mineraalzout moleculen kunnen, omdat ze in de melksuiker als afzonderlijke moleculen beschikbaar zijn, direct door het lichaam opgenomen en gebruikt worden. De celzouten waar wij mee werken zijn gemaakt met lactose en niet met magnesiumstearaat, het magnesiumstearaat blokkeert namelijk de opname van de celzouten wanneer je er drie per dag of meer inneemt.

De nummers 1 t/m 12 zijn de twaalf basiszouten. De nummers 13 t/m 33, de hogere of aanvullende celzouten, ondersteunen elk de verschillende werkingsgebieden van de basiszouten. Bij de toepassing van een hoger celzout is het daarom van belang rekening te blijven houden met de werkingsgebieden van de 12 basiszouten die door het inzetten van een hoger celzout in beweging gebracht worden, en indien nodig ze te ondersteunen.

De  verschillende celzouten ondersteunen de werking van het lichaam op verschillende manieren. Op deze pagina staat een lijst per klacht opgesteld. Raadpleeg bij klachten altijd eerst een arts.

WAAR KUN JE HET BESTE MEE BEGINNEN BIJ HET GEBRUIK VAN CELZOUTEN

Je begint bij het gebruik van celzouten met te zorgen, dat je energie-huishouding op orde is. Je kunt het vergelijken met een huis, wanneer het huis vol rommel ligt begin je niet aan het opruimen van de rommel wanneer je moe bent en geen energie hebt Het stoffelijk lichaam werkt precies hetzelfde. Wanneer er lichamelijke klachten zijn en/of ziektes kan het lichaam dit niet herstellen wanneer er geen energie is. Zonder energie is er geen herstel. Zo ook met de celzouten van Schüssler, je kunt natuurlijk wel wat kleine dingetjes opruimen, maar de grote problemen blijven zitten. Daarom zijn b.v. de Schüssler celzouten nr. 3 (ferrum phosphoricum), nr. 5 (kalium phosphoricum), en nr. 8 (natrium chloratum) een belangrijke eerste stap. Samen met bijvoorbeeld de bloesem remedies: paarse dovenetel, hornbeam of olive voor vermoeidheid is dit een ideaal tandem om weer in je kracht te komen.

HET GEBRUIK
De aangegeven combinaties en doseringen zijn algemene richtlijnen. Het is beter om 4 x per dag een klein beetje te nemen dan 1 x een grote hoeveelheid. Maximaal 3 tabletten onder de tong laten smelten, eventueel hierna de volgende hoeveelheid enz. Oplossen in water kan ook, neem een flesje water en doe daar de hoeveelheid van de dag in. Dit met kleine slokjes innemen gedurende de dag. Je hoeft niet te schudden en je kunt de lactose die in de fles achterblijft weggooien.

KOORTS
Koorts. Ferrum phosphoricum nr. 3 - is in de Biochemie volgens Dr. Schüssler een belangrijk middel bij koorts. Het wordt ingezet bij lichte koorts (tot 38,8°C). Koorts is een afweerreactie, van het lichaam, tegen de ziekte veroorzaker. De verhoogde lichaamstemperatuur stimuleert het afweer-mechanisme van het lichaam. Zo lang de koorts geen bedreigende hoogte bereikt, is het zinvol om deze niet te bestrijden maar wel het uitscheidingsproces te ondersteunen. Voldoende drinken en rust zijn onlosmakelijk met het proces verbonden. Blijft men koorts houden of stijgt de temperatuur dan kan men eveneens de volgende celzouten, naast reguliere medische hulp, inzetten:

Koorts:
Lage koorts: Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Hoge koorts: Nr. 5 Kalium phosphoricum
Koortsstuipen: Nr. 2 Calcium phosphoricum


EERSTE HULP
Acute verwondingen: Ferrum phosphoricum nr. 3 - is het eerste hulp middel bij acute pijnen, die ontstaan zijn als gevolg van verwondingen van het weefsel zoals snij- of schaafwonden, kneuzingen of verstuikingen, ook bij kleine operatieve ingrepen en het trekken van tanden. Bij nieuwe verwondingen is eveneens een uitwendige toepassing aan te bevelen.

PIJNEN
Ferrum phosphoricum helpt bij alle kloppende pijnen, ook hoofdpijnen, die men als kloppend of pulserend ervaart. Het gaat hierbij om pijnlijke gewaar-wordingen die door hyperanemie van de innerlijke organen veroorzaakt worden (Schulz 1903).
Ferrum phosphoricum geneest volgens Dr. Schüssler pijnen, die verergeren door beweging en koude. Bij acute verwondingen is het aan te bevelen om 12-20 tabletten snel achter elkaar in de mond te laten smelten.

Pijn:
plotselinge, stekende pijnen Nr. 7 Magnesium phosph.
trigeminus neuralgie, aangezichtspijn Nr.5 Kalium phosphoricum
bij vermindering pijn door beweging aanvullen met: Nr. 8 Natrium chloratum
neuralgie, zenuwpijn Nr. 9 Natrium phosph.
sterke, chronische pijn Nr. 21 Zincum chloratum


IMMUUNSYSTEEM Beginnende infecties, eerste stadium van een ziekte. Als ferrum phosphoricum direct tijdens de eerste kenmerken van een ziekte wordt ingezet, zal het de uitbreiding van de ziekte vroegtijdig helpen verhinderen voordat het zich in het lichaam uitbreidt. Ferrum phosphoricum zal het immuunsysteem, zoals de ervaring leert, hierbij ondersteunen.

Verzwakt weerstandsvermogen. In de biochemie volgens Dr. Schüssler is het duidelijk geworden, dat ferrum phosphoricum het immuunsysteem ondersteunt. Als er indringers binnendringen in het menselijke lichaam worden deze door het cellulaire immuunsysteem onderschept. Hiervoor heeft het lichaam ijzer nodig.
Een preventieve inname is aan te bevelen, om voldoende weerstand op te bouwen voor de griep of andere griepachtige infecties. Bij een algemeen verzwakte weerstand (steeds terugkerende infecties) wordt ook nr. 3 Ferrum phosphoricum toegepast.

Antioxidant. Ferrum phosphoricum is een wezenlijk onderdeel van het antioxidant mengsel. Antioxidanten beschermen het lichaam tegen vrije radicalen, door ze op te vangen en onschadelijk te maken.

Antioxidant mengsel: Nr. 3 Ferrum phosphoricum - zuurstofverzorging Nr. 6 Kalium sulfuricum - zuurstofverzorging Nr. 10 Natrium sulfuricum - afvoer bijproducten stofwisseling Nr. 17 Manganum sulfuricum - cofactor antioxidatieve enzym Nr. 19 Cuprum arsenicosum - zuurstofverzorging en levensduur cel Nr. 21 Zincum chloratum - stressbescherming, radicaalvanger


CELZOUTEN EN HOOFDPIJN Algemene hoofdpijn: Nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 3 ferrum phosphoricum, nr. 5 Kalium phosphoricum, nr. 6 Kalium sulfuricum, nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. 8 Natrium chloride, nr. 10 Natrium sulfuricum.

Als gevolg van geestelijke inspanning: Nr. 5 Kalium phosphoricum, nr. 14 Kalium bromatum, Op macroniveau: lecithine.

Bij de slapen: Nr. 11 Silicea.

Met een gevoel alsof er een ring om het hoofd ligt: Nr. 11 Silicea.

Met een gevoel van kou of verdoving, eventueel ook tintelen: Nr. 2 Calcium phosphoricum.

Met plakkerig zweet op het hoofd: Nr. 6 Kalium sulfuricum.

Dof - bijvoorbeeld als gevolg van overmatig alcoholgebruik: Nr. 10 Natrium sulfuricum.

Dof, vaag: Nr. 8 Natrium chloride - Als de vochthuishouding verstoord is, lijden de hersenen aan een gebrek aan de vloeistof, waarvan per dag een liter gevormd wordt en die het ruggenmerg en de hersenen van vocht voorziet.

Eenzijdige, migraineachtige pijnen: Nr. 7 Magnesium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloride, Nr. 11 Silicea.

Overgeven van doorzichtig slijm: Nr. 8 Natrium chloride.

Overgeven van onverteerd voedsel: Nr. 3 ferrum phosphoricum.

Overgeven van wit, taai, draderig slijm: Nr. 4 Kalium chloride.

Achter het voorhoofd: Nr. 10 Natrium sulfuricum, Nr. 11 Silicea.

Kloppend, bonzend: Nr. 3 Ferrum phosphoricum.

Hoofdpijnen bij kinderen (evt. beginnende ziekte) voornamelijk: Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Tip: als kinderen heel moe uit school naar huis komen, hebben ze ook Nr. 5 Kalium phosphoricum nodig.

Spanningshoofdpijn: Nr. 2 Calcium phosphoricum.

Pijn onder de haren, vooral als de haren aangeraakt worden: Nr. 11 Silicea.

Samengaand met een heet voorhoofd: Nr. 3 Ferrum phosphoricum.

Samengaand met sterke speekselvorming: Nr. 8 Natrium chloride.

Samengaand met veel tranen - brandend, scherp: Nr. 1 Calcium fluoratum, Nr. 8 Natrium chloride.

Samengaand met spanningen, kolieken, spierkrampen: Nr. 7 Magnesium phosphoricum, als "hete 7"
Als bloesemremedie Vervain (met je hoofd door de muur willen gaan).

Van de nek uit over de achterkant van het hoofd uitstralend - spanningshoofdpijn: Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloride.
Bloesemremedie - Pine (ook als zalf).

Als bij het vooroverbuigen een druk op de oogkassen ontstaat: Nr. 10 Natrium sulfuricum.

Als de pijn van de oren uit naar de tanden uitstraalt: Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 8 Natrium chloride.

Als de hoofdpijn je sterk verzwakt: Nr. 5 Kalium phosphoricum, Nr. 14 Kalium bromatum.

Als de pijn door het hoofd te bewegen sterker wordt: Nr. 3 Ferrum phosphoricum.

Als de pijnen steken, boren, duwen: Nr. 7 Magnesium phosphoricum, als "hete 7".
Tip: de pijnen wisselen daarbij meestal plotseling van plaats.

Als de pijn 's avonds en bij warmte sterker wordt: Nr. 6 kalium sulfuricum.

Samengaand met overgeven van gal (groen): Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum, Nr. 10 Natrium sulfuricum. Tip: als u het water waarin de mineralen zijn opgelost niet kunt drinken, dan even in de mond houden en weer uitspugen.

Migraine Algemene migraine: Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum, Nr. 14 kalium bromatum.
Tip: verdere maatregelen zijn ook noodzakelijk.
Spanningshoofdpijn: Nr. 2 Calcium phosphoricum
Bloesemremedies: chicory. Tip: komt vaker voor bij mensen die hun omgeving willen beïnvloeden, manipuleren of veranderen.
Weekend migraine: Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 7 Magnesium. phosphoricum, als "hete 7".
Tip: voorwaarde voor een succesvolle behandeling is ook de controle van de slaapplek. Het is namelijk goed mogelijk dat de migraine zich door langer in bed te liggen opbouwt. Hoe langer je in bed blijft, hoe slechter het met je kan gaan.Maar de belangrijkste oorzaak is vaak de ontspanning, waardoor verkrampte aderen in de hersenen zich kunnen ontspannen, wat vooral in het weekend mogelijk is, als de alledaagse stress minder wordt.
In tegenstelling tot wat sommige collega's vertellen worden de Adler celzouten gemaakt volgens de aanbevelingen van Dr. Schüssler - niet geschud, wel verwreven!!

ALLERGIE
Om het lichaam te helpen bij allergieën kun je het beste gebruik maken van Schüssler celzouten. Voor allergie in het algemeen gebruik je de nr. 2 Calcium Phosphoricum, nr. 3 Ferrum Phosphoricum, Nr. 4 Kalium Chloratum, nr. 8 Natrium Chloratum, nr. 10 Natrium Sulfuricum en eventueel de nr. 21 Zincum chloratum bij problemen met het immuunsysteem of de nr. 24 Arsenum Jodatum bij problemen met de longen. Belangrijk is daarbij een dieet met weinig eiwitten, zoveel mogelijk basisch, groenten en koudgeperste oliën. Bij allergieën voor conserveringsmiddelen kun je de nr. 2, nr. 4, nr. 8 en nr. 10 gebruiken, eventueel ook bij hooikoorts. Bij allergie voor katten de nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 8 en de nr.10. Bij allergie voor voedingsmiddelen de nr. 4, nr. 6, nr. 8 en de nr. 10. Bij zonneallergie de nr. 3, nr. 8 en nr. 10. Bij allergie voor wasmiddelen de nr. 3, nr. 4, nr. 6, nr.8 en de nr. 10. Samen met bloesem remedies heb je hiermee een uitstekende tandem, waarbij je op verschillende niveaus kunt samenwerken aan de eenheid van lichaam en geest en niet de klachten gaat bestrijden, maar de oorzaak gaat genezen. De auto brengen we naar de garage, maar ons belangrijkste goed, onze geest en ons lichaam onderhouden we niet en rijden door tot het kapot is. Het gebruik van bloesem remedies en celzouten is het onderhoud van geest en lichaam, zodat je op een goede manier verder kunt in het leven.

CELZOUTEN EN EEN VERLANGEN NAAR......
Alcohol - nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. en nr. 21 Zincum chloratum.
Azijn - nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 8 - Natrium chloratum.
Beweging - nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 11 Silicea.
Bitter - nr. 6 Kalium sulfuricum en nr. 10 Natrium sulfuricum.
Cacao, chocolade - nr. 7 Magnesium phosphoricum.
Eenzaamheid, vluchten voor de wereld - nr. 5 Kalium phosphoricum, nr. 8 - Natrium chloratum.
Eten, geeuwhonger - nr. 9 Natrium phosphoricum.
Frisse lucht - nr. 6 Kalium sulfuricum.
Geeuwhonger samen met grote dorst nr. 8 Natrium chloratum.
Gerookt spek - nr. 2 Calcium phosphoricum.
Ketchup - nr. 2 Calcium phosphoricum.
Keukenzout - nr. 8 Natrium chloratum.
Koffie - nr. 7 Magnesium phosphoricum als hete 7 vermindert de behoefte, nr. 3 Ferrum phosphoricum.
Meelproducten - nr. 9 Natrium phosphoricum.
Melk - nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 4 Kalium chloratum.
Nicotine - nr. 7 Magnesium phosphoricum als hete 7.
Noten - nr. 5 Kalium phosphoricum.
Olijven - nr. 2 Calcium phosphoricum.
Onbestemd honger gevoel, ook na het eten nr. 5 Kalium phosphoricum (Honger naar energie, die door eten niet overgaat.).
Ontspanning - nr. 8 Natrium chloratum .
Sterk gekruid eten - nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 8 Natrium chloratum
Vis - nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 15 Kalium jodatum.
Vlees - nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 8 - Natrium chloratum, nr. 9 Natrium phosphoricum.
Zoetigheid - nr. 9 Natrium phosphoricum, nr. 11 silicea.
Zuur - nr. 9 Natrium phosphoricum, nr. 4 Kalium chloratum, nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. 8 Natrium chloratum.

CHOLESTEROL
Er is een combinatie van celzouten voor het in balans brengen van de cholesterol. Cholesterol verlagende en of verhogende middelen worden heel veel gebruikt en staan bekend om de negatieve bijwerkingen. Deze combinatie van celzouten heeft geen bijwerking, maar we hebben er wel uitstekende resultaten mee gezien.
Hoog cholesterol: Nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. 9 Natrium phosphoricum, nr. 10 Natrium sulfuricum, nr. 27 Kalium bichromicum.
Laag cholesterol: Nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. 27 Kalium bichromicum.

CELZOUTEN EN SLAPELOOSHEID
De eerste serie celzouten is voor de algemene slapeloosheid en deze kunnen eventueel aangevuld worden met celzouten voor de specifieke klachten, die eronder staan.

Voor de algemene slapeloosheid:
Celzout Nr. 2 Calcium phosphoricum (niet doorslapen),
nr. 7 Magnesium phosphoricum (niet kunnen inslapen, eventueel als, hete 7 - 10 tabletjes, zo heet mogelijk opdrinken evt. met nr. 2),
nr. 14 (onrust) Kalium bromatum en nr. 15 Kalium jodatum,
wanneer er behoefte is aan frisse lucht dan de + nr. 6 Kalium sulfuricum erbij.

Wanneer je de hele dag slaperig bent, + nr. 5 Kalium phosphoricum.

Bij sterk zweten 's nachts, + nr. 8 Natrium chloratum.

Bij pijn in de nek van achteruit opkomend: nr. 2 Calcium phosphoricum en nr. 8 Natrium chloratum.

Bij oververmoeidheid en daaraan verbonden geïrriteerdheid: nr. 2 Calcium phosphoricum + nr. 5 Kalium phosphoricum + nr. 7 Magnesium phosphoricum , nr. 8 Natrium chloratum en nr. 11 Silicea.

Wanneer je langzaam op gang komt en pas in de avond fit bent: nr. 9 Natrium phosphoricum en nr. 11 Silicea.

Wanneer je terneergeslagen bent in de morgen: nr. 10 Natrium sulfuricum en nr. 11 Silicea.

Wanneer je erg vrolijk bent: nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 5 Kalium phosphoricum, nr. 7 Magnesium phosphoricum nr. 14 kalium bromatum en nr. 15 Kalium jodatum.

Bij een algemeen gevoel van onrust: nr. 14 kalium bromatum.

Wanneer het hoofd heet is: nr. 3 Ferrum phosphoricum.

Bij een snelle pols: nr. 2 Calcium phosphoricum.
met innerlijke onrust + nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. 8 Natrium chloratum, nr. 14 Kalium bromatum en nr. 15 Kalium jodatum.

Bij gespannen zenuwen: nr. 9 Natrium phosphoricum.

Wanneer je niet kunt inslapen: nr. 7 Magnesium phosphoricum.

Wanneer je niet door kunt slapen: nr. 2 Calcium phosphoricum.

Bij onrust in de benen: nr. 11 Silicea en 21 Zincum chloratum.

Wanneer het hart onrustig is: nr. 2 Calcium phosphoricum.

Bij kriebel gevoel en gevoelloosheid: nr. 2 Calcium phosphoricum.

Wanneer de benen of armen gedurende de beginslaap trillen: nr. 11 Silicea.

Om rustiger te maken: nr. 14 Kalium bromatum.

Slaapwandelen: nr. 2 Calcium phosphoricum, de nr. 5 Kalium phosphoricum, de nr. 7 Magnesium phosphoricum en nr. 11 Silicea.

Slaapstoringen bij ouderen door melatonine tekort: nr. 25 Aurum chloratum natronatum.

Jetlag: nr. 25 Aurum chloratum natronatum.

Voor een goede en verfrissende slaap: nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 6 Kalium sulfuricum, nr. 7 Magnesium phosphoricum, nr. 8 Natrium chloratum, nr. 9 Natrium phosphoricum en nr. 23 Natrium bicarbonicum evt. voor het slapen gaan als slaapcocktail.

Aanvullend kunnen er ook bloesem remedies voor het slapen gebruikt worden:
Klaproos bij teveel drukte en onrust.
De Purple Flower bij het teveel in het hoofd bezig zijn.
Terra als algemeen eerste hulp middel.
De Aarde-bescherming of Bescherming bij angst voor onbekende energieën.
Het Slaapmutsje voor het evenwicht in drukte van buiten en stilte van binnen.
De White Chestnut (Healing Herbs, Deva) bij cirkel gedachten.
Het St. Janskruid, zowel als massage olie te gebruiken of als bloesem remedie tegen angsten en te ver weggaan bij jezelf tijdens dromen.
Het is natuurlijk ook altijd goed om de voeten in te smeren met lavendel olie, b.v. de biologische lavendel fijn of extra van Primavera.

HOESTEN
's Avonds erger, rochelend slijm, zonder dat het naar buiten komt: nr. 4 Kalium chloratum, nr. 6 Kalium sulfuricum en nr. 8 Natrium chloratum.

Algemeen met wit taai slijm: nr. 4 Kalium chloratum.

Etterig ophoesten: nr. 9 Natrium phosphoricum, nr. 11 Silicea, nr. 12 Calcium sulfuricum.

Blaffend: nr. 2 Calcium phosphoricum.

Verkrampend: nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 7 Magnesium phosphoricum.

Verkrampend in het bovenste borstgebied: nr. 11 Silicea.

Losse hoest met pijn in de borststreek: nr. 10 Natrium sulfuricum.

Kriebelhoest: nr. 2 Calcium phosphoricum en nr. 8 Natrium chloratum. (let op zodra het warm wordt, kan er door te droge lucht kriebelhoest ontstaan, de ruimtes bevochtigen.)

Met bruin/gele slijm tot okerkleuring: nr. 6 Kalium sulfuricum.

Met geel groene slijm: nr. 10 Natrium sulfuricum.

Met honing gele slijm: nr. 9 Natrium phosphoricum.

Met vies ruikend slijm: nr. 5 Kalium phosphoricum .

Bij slijmophoping na de nacht: nr. 4 Kalium chloratum, nr. 6 Kalium sulfuricum, nr. 8 Natrium chloratum.

Droog, zonder slijm: nr. 3 Ferrum phosphoricum en nr. 8 Natrium chloratum.

Wanneer het kuchen moeilijk valt te onderscheiden van het schrapen: nr. 2 en nr. 15 Kalium jodatum.

Wanneer de slijm helder en licht schuimend is: nr. 8 Natrium chloratum.

Wanneer de slijm boven in de keel ontstaat en gemakkelijk uitgehoest kan worden: nr. 12 Calcium sulfuricum.

Verstikkend, samen met een kriebelhoest: nr. 2 Calcium phosphoricum, nr. 4 Kalium chloratum, nr. 7 Magnesium phosphoricum als hete 7, nr. 8 Natrium chloratum en nr. 15 Kalium jodatum.